VŠB-Technická univerzita Ostrava

Menu:

Novinky:

Registrace účastníků a příspěvků.

Organizátoři

Katedra automatizační techniky a řízení, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava Česká strojnická společnost, odborná sekce Hydraulika a pneumatika

Termíny

Registrace

Registrace účastníků, abstraktů a příspěvků probíhá elektronicky přes on-line konferenční systém (anglicky).

Pokyny pro umístění reklamy a loga ve sborníku konference ICHP 2011

Termín dodání inzerce je 26. 4. 2011. Materiály zašlete na email ichp2011@vsb.cz.

Místo konání

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Nová aula – místnost NA 2
17. listopadu 15
708 33 Ostrava – Poruba