23. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika
1. - 3. 6. 2016, Praha
Přihlásit příspěvěk

Přihlásit příspěvěk

Autory příspěvků žádáme o zaslání abstraktu příspěvku v rozsahu do 500 slov, který bude stručně a výstižně formulovat obsah příspěvku, zdůrazní prezentované nové výsledky a poznatky. Abstrakt bude dále obsahovat základní informace o autorovi, resp. autorech příspěvku - pracoviště, kontaktní adresa, e-mail.

Přihlásit příspěvěk

Pro sběr abstraktů a plných příspěvků využijte
EasyChair konferenční systém.
Pokud nemáte účet EasyChair, zaregistrujte se.

Šablona

Použijte šablonu konference pro svůj příspěvek (DOC word formát). Délka příspěvku je 4 až 8 stran.

Termíny

31. ledna 2016
Předběžné přihlášky a zaslání abstraktů

15. února 2016
Potvrzení o přijetí příspěvku

15. dubna 2016 (prodlouženo)
Zaslání plného textu příspěvku v angličtině.

Sborník

Přijaté příspěvky v angličtině budou publikovány ve sborníku konference, který bude vytištěn předem.

Konferenční jazyk

čeština, slovenština, angličtina. V průběhu jednání konference bude zajištěn simultánní překlad.

Výstavka

Organizátoři konference nabízí firmám možnost prezentace na doprovodné výstavce v přilehlých prostorách jednacího sálu. Přihlášky k výstavce nebo případné další dotazy k pronájmu výstavní plochy zašlete na uvedenou adresu sekretariátu České strojnické společnosti na e-mailu strojspol@csvts.cz

Zaměření konference

Organizuje:
Česká strojnická společnost z.s.
odborná sekce Hydraulika a pneumatika

and
Katedra automatizační techniky a řízení
Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Cílem konference je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů. Snahou organizátorů konference je vytvoření příležitosti pro setkání odborníků z praxe s pracovníky z univerzit, výzkumu, vývoje, pro prezentaci novinek z výzkumu a vývoje a představení zajímavých průmyslových aplikací. Hlavní tematické okruhy konference jsou:

 • Hydraulické systémy výrobních strojů a zařízení
 • Hydraulické systémy v mobilní technice
 • Hydraulika a pneumatika v biomechanice a biomedicínském inženýrství
 • Vývoj hydraulických prvků: hydrogenerátory, ventily
 • Pneumatické systémy a jejich aplikace
 • Pneumatické prvky a jejich inovace
 • Aplikace tekutinových systémů v automobilovém průmyslu, strojírenských oborech a zemědělství
 • Elektronika a tekutinové systémy, řízení hydraulických a pneumatických systémů, aplikace metod umělé inteligence v tekutinových systémech
 • Aplikace modelování, simulace systémů, numerických metod a programových prostředků ve výzkumu a vývoji tekutinových prvků a systémů
 • Univerzitní a profesní vzdělávání v oboru tekutinových systémů
 • Měření a vyhodnocování veličin v hydraulice a pneumatice

Registrace účastníků

Konferenční poplatek: 8900 Kč

Poplatek pro členy České strojnické společnosti: 5900 Kč

Konferenční poplatek zahrnuje účast na konferenci, tištěný sborník příspěvků, účast na uvítacím ceremoniálu a občerstvení během konferece.

Údaje pro platbu

Komerční banka a.s.
Roztylska 2232
148 01 Praha 4
Účet (CZK): 123700111/0100
IBAN : CZ3701000000000123700111

Účet (EUR): CZ9801000000437132270207
SWIFT : KOMBCZPPXXX

Místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

Předběžný program

 • Středa

  1. června 2016

  Klub Lávka, Novotného lávka 1

  17.00 - 19.00 Registrace
  18.00 - 19.00 Welcome drink

 • Čtvrtek

  2. června 2016

  Novotného lávka 5, Sál 418

  8.00 - 9.00 Registrace
  9.00 - 9.30 Zahájení konference

  9.30 - 10.00 Opening Session – Keynote lecture
  Clement Coic and Jean-Charles Mare
  Modeling and pre-sizing process for hydrostatic thrust bearing with a special consideration for performance robustness within a wide temperature range

  10.00 - 10.30 Přestávka

  10.30 - 12.00 Section: Hydraulic Systems


  Jari Rinkinen, Juuso Huhturi and Lauri Elo
  Technical Cleanliness of Hose Assemblies in Fluid Power System


  Štěpán Fiala, Petr Kolář and Jiří Švéda
  Hydraulic and Servoelectric Clamping Units


  Tomas Lazak, Eduard Stach and Lukas Novotny
  Compensation of Machine Tool Geometrical Errors by means of Actively Controlled Hydrostatic Guideways


  Petr Noskievič, František Veselý, Miroslav Mahdal, Adam Bureček, Martin Veselý, Jaromír Škuta and Josef Dobeš
  Four valve controlled hydraulic actuator


  Vít Robenek
  Energy recuperation by speed controlled drives


  12.00 - 13.00 Oběd

  13.00 - 14.15 Section: Hydraulics in Mobile Machines


  Damiano Padovani and Monika Ivantysynova
  A Railway Propulsion System with Variable-Pressure Secondary Controlled Hydraulic Motors


  Josef Nevrly, Zdenek Nemec, Radovan Petrovic and Jan Brandejs
  Determination of rolling resistance for model of road roller dynamics with hydraulic energy recovery


  Martin Čadan
  Improving Suspension Performance with a Proper Setup:The MHPS Modular System Allows for a Quicker and Better Adaptation to Applications


  Eduard Konvalina and Martin Benda
  Energy Saving Hydraulics for AV-30M


  14.15 - 14.45 Přestávka

  14.45 - 15.45 Section: Pneumatic Systems

  Jyrki Parkkinen
  Generic models for analyzing pressure losses in pneumatic systems


  Lukáš Dvořák
  Pneumatic System and Cooling of Hot Products Marker


  Ondřej Janík
  Innovation of Pneumatic Components


  15.45 - 16.00 Zakončení 1. dne, informace o prohlídce
  17.00 - 19.00 Prohlídka Prahy pro zájemce
  19.00 - 22.00 Večeře

 • Pátek

  3 .června 2016

  Novotného lávka 5, Sál 418
  9.00 - 10.00 Section: Hydraulic components


  Milada Kozubková and Jana Jablonská
  Specifications of vapor and air cavitation in convergent-divergent nozzle of rectangular cross-section


  Radovan Petrovic, Josef Nevrly, Slobodan Savic and Nenad Todic
  Optimization Parameters on the Valve Plate of Axial Piston Pump and Their Impact on Pressure and Pulsation Noise in Mobile Machine


  Jiří Valdauf
  Hydrostatic Power Transmission Fluids – a Chemist View


  John K. Duchowski, Timo Lang and Keegan O’Donnell
  Elimination of Electrostatic Discharge in Hydraulic and Lu-bricating Circuits, a Historical Perspective


  10.00 - 10.30 Přestávka

  10.30 - 11.45 Section: Education in Fluid Power Systems, Maintenance, Modelling and Simulation

  Lumír Hružík and Milada Kozubková
  50 years of Department of Hydromechanics and Hydraulic Equipment, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB - Technical University of Ostrava (2014)


  Michal Janík
  Maintaining Machine Performance


  Miroslav Jurik
  Hydrostatics from point of view of the infrared camera


  Jaroslav Jirkovský
  Modeling thermal fluid systems in MATLAB and Simulink


  11.45 - 12.00 Zakončení konference

Výbory

Vědecký výbor

 • Assoc. Prof. Dr. Sylva Drábková, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
 • Prof. Heikki Handroos, Lappeenranta University of Technology, Finland
 • Prof. Seung Ho Cho, Ph.D., HONG IK University, Seul, Korea
 • Ing. Miroslav Chmatil, Danfoss Power Solutions, a.s., Slovakia
 • Prof. Monika Ivantysynova, Purdue University, West Lafayette, USA
 • Prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc., VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Rep.
 • Prof. Jean Charles Mare, INSA Toulouse, France
 • Assoc. Prof. Dr. Miroslav Malý, Technical University of Liberec, Czech Republic
 • Prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc., University of Technology Brno, Czech Republic
 • Prof. Takao Nishiumi, National Defence Academy, Japan
 • Prof. Dr. Ing. Petr Noskievič, Chairman, VŠB -Technical University of Ostrava, Czech Rep.
 • Dr. Ing. Radim Olšovský, Parker Hannifin, Prague, Czech Republic
 • Prof. Andrew R. Plummer, University of Bath, United Kingdom
 • Prof. Dr. Karol Prikkel, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
 • Dr.-Ing. Robert Rahmfeld, Sauer-Danfoss GmbH & Co.OHG, Neumünster, Germany
 • Prof. Jari Rinkinen, Tampere University of Technology, Finland
 • Prof. Rudolf Scheidl, Johannes Keppler University, Linz, Austria
 • Prof. Andrzej Sobczyk, Cracow University of Technology, Poland
 • Prof. Jaroslaw Stryczek, Wroclaw University of Technology, Poland
 • Prof. Yutaka Tanaka, Hosei University, Tokyo, Japan
 • Ing. František Veselý, FMV-DESIGN s.r.o. Czech Republic

Organizační výbor

 • Dr. Ing. Radim Olšovský
  Chairman, Parker Hannifin, Prague, Czech Republic
 • Dr. Ing. Přemysl Malý
  Parker Hannifin, Prague, Czech Republic
 • Ing. František Veselý, Ph.D.
  FMV – DESIGN, Czech Republic
 • Prof. Dr. Ing. Petr Noskievič
  VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
 • Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
  VŠB - Technical University of  Ostrava, Czech Republic
 • Hana Valentová
  Czech Mechanical Engineering Society, Prague
 • Hana Kropíková,
  JASTA Travel Agency, Prague, Czech Republic

Partneři

Kontakt

Registraci účastníků, platby a ubytování zajišťuje:

Kropíková Hana
JASTA Travel Agency
Chudenická 1086/22, 102 00 Praha
Tel. + Fax: +420 267 913 943
E-mail: hkropikova@telecom.cz
http://www.jasta.cz

Odborný program garantuje:

prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Katedra automatizační techniky a řízení, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba,
e-mail: ichp2016@vsb.cz
http://www.352.vsb.cz