24. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika
12. - 14. 9. 2018, Praha
Program

Přihlásit příspěvěk

Autory příspěvků žádáme o zaslání abstraktu příspěvku v rozsahu do 500 slov, který bude stručně a výstižně formulovat obsah příspěvku, zdůrazní prezentované nové výsledky a poznatky. Abstrakt bude dále obsahovat základní informace o autorovi, resp. autorech příspěvku - pracoviště, kontaktní adresa, e-mail.

Přihlásit příspěvěk

Pro sběr abstraktů a plných příspěvků využijte
EasyChair konferenční systém.
Pokud nemáte účet EasyChair, zaregistrujte se.

Šablona

Použijte šablonu konference pro svůj příspěvek (DOC word formát). Délka příspěvku je 4 až 8 stran.

Termíny

30. dubna 2018 (prodlouženo)
Předběžné přihlášky a zaslání abstraktů

15. květen 2018
Potvrzení o přijetí příspěvku

18. června 2018
Zaslání plného textu příspěvku v angličtině.

Sborník

Přijaté příspěvky v angličtině budou publikovány ve sborníku konference, který bude vytištěn předem. Vybrané příspěvky budou na základě doporučení vědeckým výborem konference předány k publikování v časopise MM Science Journal vydavatelem MM publishing, s.r.o. Časopis MM Science Journal je registrován v databázi Scopus.

Konferenční jazyk

čeština, slovenština, angličtina. V průběhu jednání konference bude zajištěn simultánní překlad.

Výstavka

Organizátoři konference nabízí firmám možnost prezentace na doprovodné výstavce v přilehlých prostorách jednacího sálu. Přihlášky k výstavce nebo případné další dotazy k pronájmu výstavní plochy zašlete na uvedenou adresu sekretariátu České strojnické společnosti na e-mailu strojspol@csvts.cz

Zaměření konference

Organizuje:
Česká strojnická společnost z.s.
odborná sekce Hydraulika a pneumatika

and
Katedra automatizační techniky a řízení
Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Cílem konference je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů. Snahou organizátorů konference je vytvoření příležitosti pro setkání odborníků z praxe s pracovníky z univerzit, výzkumu, vývoje, pro prezentaci novinek z výzkumu a vývoje a představení zajímavých průmyslových aplikací. Hlavní tematické okruhy konference jsou:

 • Hydraulické prvky a systémy
 • Hydraulické pohony, hybridní pohony
 • Aplikace hydraulických pohonů ve strojních zařízeních, mobilní technice, divadelní technice
 • Pneumatické prvky a systémy
 • Pneumatické pohony a jejich aplikace
 • Elektronika a tekutinové systémy, řízení hydraulických a pneumatických systémů
 • Tekutinové systémy v mechatronice, robotice
 • Modelování a simulace tekutinových systémů
 • Hluk, vibrace, diagnostika tekutinových systémů
 • Univerzitní a profesní vzdělávání v oboru tekutinových systémů

Registrace účastníků

Konferenční poplatek

8900 Kč (do 30.6.)

9900 Kč

Poplatek pro členy České strojnické společnosti: 5900 Kč

V případě přihlášení více pracovníků z jedné firmy činí poplatek pro prvního pracovníka 8 900 Kč, pro každého dalšího pracovníka, nečlena ČSS, bude cena nižší o 25% (6 675 Kč) pro zahraniční účastníky snížení 25% pro další pracovníky představuje částku 285 EUR.

Konferenční poplatek zahrnuje účast na konferenci, tištěný sborník příspěvků, účast na uvítacím ceremoniálu a občerstvení během konferece.

Údaje pro platbu

Komerční banka a.s.
Roztylska 2232
148 01 Praha 4
Účet (CZK): 123700111/0100
IBAN : CZ3701000000000123700111

Účet (EUR): CZ9801000000437132270207
SWIFT : KOMBCZPPXXX

Místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

Předběžný program

 • Středa

  12. září 2018

  Klub Lávka, Novotného lávka 1

  17.00 - 19.00 Registrace
  18.00 - 19.00 Welcome drink

 • Čtvrtek

  13. září 2018

  Novotného lávka 5, Sál 418

  8.00 - 9.00 Registrace
  9.00 - 9.30 Zahájení konference

  9.30 - 10.00 Opening Session – Keynote lecture

  10.00 - 10.30 Přestávka

  10.30 - 12.00 Section 1

  12.00 - 13.00 Oběd

  13.00 - 14.15 Section 2

  14.15 - 14.45 Přestávka

  14.45 - 15.45 Section 3

  15.45 - 16.00 Zakončení 1. dne, informace o prohlídce
  17.00 - 19.00 Prohlídka Prahy pro zájemce
  19.00 - 22.00 Večeře

 • Pátek

  14. září 2018

  Novotného lávka 5, Sál 418
  9.00 - 10.00 Section 4

  10.00 - 10.30 Přestávka

  10.30 - 11.45 Section 5

  11.45 - 12.00 Zakončení konference

-->

Výbory

Vědecký výbor

 • Assoc. Prof. Dr. Sylva Drábková, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
 • Prof. Heikki Handroos, Lappeenranta University of Technology, Finland
 • Prof. Seung Ho Cho, Ph.D., HONG IK University, Seul, Korea
 • Ing. Miroslav Chmatil, Danfoss Power Solutions, a.s., Slovakia
 • Prof. Monika Ivantysynova, Purdue University, West Lafayette, USA
 • Prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc., VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Rep.
 • Prof. Jean Charles Mare, INSA Toulouse, France
 • Assoc. Prof. Dr. Miroslav Malý, Technical University of Liberec, Czech Republic
 • Prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc., University of Technology Brno, Czech Republic
 • Prof. Takao Nishiumi, National Defence Academy, Japan
 • Prof. Dr. Ing. Petr Noskievič, Chairman, VŠB -Technical University of Ostrava, Czech Rep.
 • Dr. Ing. Radim Olšovský, Parker Hannifin, Prague, Czech Republic
 • Prof. Dr. Karol Prikkel, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
 • Dr.-Ing. Robert Rahmfeld, Sauer-Danfoss GmbH & Co.OHG, Neumünster, Germany
 • Prof. Jari Rinkinen, Tampere University of Technology, Finland
 • Prof. Rudolf Scheidl, Johannes Keppler University, Linz, Austria
 • Prof. Andrzej Sobczyk, Cracow University of Technology, Poland
 • Prof. Jaroslaw Stryczek, Wroclaw University of Technology, Poland
 • Prof. Yutaka Tanaka, Hosei University, Tokyo, Japan
 • Ing. František Veselý, FMV-DESIGN s.r.o. Czech Republic

Organizační výbor

 • Hana Kropíková,
  JASTA Travel Agency, Prague, Czech Republic
 • Dr. Ing. Přemysl Malý
  Parker Hannifin, Prague, Czech Republic
 • Prof. Dr. Ing. Petr Noskievič
  VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
 • Dr. Ing. Radim Olšovský
  Chairman, Parker Hannifin, Prague, Czech Republic
 • Ing. Vladimír Perník
  JIHOSTROJ a.s., Velesin, Czech Republic
 • Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
  VŠB - Technical University of  Ostrava, Czech Republic
 • Hana Valentová
  Czech Mechanical Engineering Society, Prague
 • Ing. František Veselý, Ph.D.
  FMV – DESIGN, Czech Republic

Partneři

Kontakt

Registraci účastníků, platby a ubytování zajišťuje:

Kropíková Hana
JASTA Travel Agency
Chudenická 1086/22, 102 00 Praha
Tel. + Fax: +420 267 913 943
E-mail: hkropikova@telecom.cz
http://www.jasta.cz

Odborný program garantuje:

prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Katedra automatizační techniky a řízení, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba,
e-mail: ichp2018@vsb.cz
http://www.352.vsb.cz