25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika
8. - 9. 6. 2022, Praha
Program

Přihlásit příspěvěk

Autory příspěvků žádáme o zaslání abstraktu příspěvku v rozsahu do 500 slov, který bude stručně a výstižně formulovat obsah příspěvku, zdůrazní prezentované nové výsledky a poznatky. Abstrakt bude dále obsahovat základní informace o autorovi, resp. autorech příspěvku - pracoviště, kontaktní adresa, e-mail.

Přihlásit příspěvěk

Pro sběr abstraktů a plných příspěvků využijte
EasyChair konferenční systém.
Pokud nemáte účet EasyChair, zaregistrujte se.

Šablona

Použijte šablonu konference pro svůj příspěvek (DOC word formát). Délka příspěvku je 4 až 8 stran.

Termíny

12. února 2022
Předběžné přihlášky a zaslání abstraktů (prodluženo)

21. února 2022
Potvrzení o přijetí příspěvku

21. března 2022
Zaslání plného textu příspěvku v angličtině.

22. března - 10. dubna 2022
Recenzní řízení

30. dubna 2022
Zaslání finálního textu příspěvku po úpravách.

Sborník

Přijaté příspěvky v angličtině budou publikovány ve sborníku konference, který bude vytištěn předem. Vybrané příspěvky budou na základě doporučení vědeckým výborem konference předány k publikování v časopise MM Science Journal vydavatelem MM publishing, s.r.o. Časopis MM Science Journal je registrován v databázi Scopus a Web of Science.

Konferenční jazyk

čeština, slovenština, angličtina. V průběhu jednání konference bude zajištěn simultánní překlad.

Výstavka

Organizátoři konference nabízí firmám možnost prezentace na doprovodné výstavce v přilehlých prostorách jednacího sálu. Přihlášky k výstavce nebo případné další dotazy k pronájmu výstavní plochy zašlete na uvedenou adresu sekretariátu České strojnické společnosti na e-mailu strojspol@csvts.cz

Zaměření konference

Organizuje:
Česká strojnická společnost z.s.
odborná sekce Hydraulika a pneumatika

and
Katedra automatizační techniky a řízení
Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Cílem konference je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů. Snahou organizátorů konference je vytvoření příležitosti pro setkání odborníků z praxe s pracovníky z univerzit, výzkumu, vývoje, pro prezentaci novinek z výzkumu a vývoje a představení zajímavých průmyslových aplikací. Hlavní tematické okruhy konference jsou:

 • Hydraulické prvky a systémy
 • Hydraulické pohony, hybridní pohony
 • Aplikace hydraulických pohonů ve strojních zařízeních, mobilní technice, divadelní technice
 • Pneumatické prvky a systémy
 • Pneumatické pohony a jejich aplikace
 • Elektronika a tekutinové systémy, řízení hydraulických a pneumatických systémů
 • Tekutinové systémy v mechatronice, robotice
 • Modelování a simulace tekutinových systémů
 • Hluk, vibrace, diagnostika tekutinových systémů
 • Univerzitní a profesní vzdělávání v oboru tekutinových systémů

Registrace účastníků

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek zahrnuje účast na konferenci, tištěný sborník příspěvků, účast na uvítacím ceremoniálu a občerstvení během konference.

6700 Kč

(platba do 21. dubna)


7700 Kč

(platba do 7. června)


Poplatek pro členy České strojnické společnosti: 4500 Kč

Poplatek pro doktorandy: 2500 Kč


Online

Online účastník: 690 Kč

Údaje pro platbu

Komerční banka a.s.
Roztylska 2232
148 01 Praha 4
Účet (CZK): 123700111/0100
IBAN : CZ3701000000000123700111

Účet (EUR): CZ9801000000437132270207
SWIFT : KOMBCZPPXXX

Místo konání

Novotného lávka 5, Praha 1

 • Středa

  8. června 2022

  Klub Lávka, Novotného lávka 1

  18:00 - 19:00 Registrace
  19:00 - 21:00 Večeře

 • Čtvrtek

  9. června 2022

  Česká strojnická společnost, Novotného lávka 5, Praha

  8:00 - 9:00 Registrace
  9:00 - 9:10 Zahájení konference


  9:10 - 10:10 Hydraulic components and systems - session 1


  10:10 - 10:30 Prezentace sponzorské firmy


  10:30 - 11:00 Přestávka


  11:00 - 12:00 Modelling and simulation of fluid power systems
  Pneumatic components and systems


  12:00 - 12:20 Prezentace sponzorské firmy


  12:20 - 13:30 Oběd


  13:30 - 14:30 Hydraulic components and systems - session 2


  14:30 - 14:50 Prezentace sponzorské firmy


  14:50 - 15:20 Přestávka


  15:20 - 16:20 Application of hydraulic drives in machines and mobile equipments


  16:20 - 16:40 Prezentace sponzorské firmy


  16:40 - 17:00 Zakončení konference


  17:15 Prohlídka Prahy s průvodcem (zdarma pro účastníky)

Výbory

Vědecký výbor

 • Prof. Dr. Ing. Petr Noskievič - Chairman, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
 • Assoc. Prof. Dr. Sylva Drábková, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
 • Prof. Heikki Handroos, Lappeenranta University of Technology, Finland
 • Ing. Miroslav Chmatil, Danfoss Power Solutions, a.s., Slovakia
 • Prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc., VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Rep.
 • Prof. Jean Charles Mare, INSA Toulouse, France
 • Assoc. Prof. Dr. Miroslav Malý, Technical University of Liberec, Czech Republic
 • Prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc., University of Technology Brno, Czech Republic
 • Prof. Edward Lisowski, Cracow University of Technology, Poland
 • Dr. Ing. Radim Olšovský, Doosan Bobcat EMEA s.r.o, Prague, Czech Republic
 • Prof. Dr. Karol Prikkel, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
 • Dr.-Ing. Robert Rahmfeld, Sauer-Danfoss GmbH & Co.OHG, Neumünster, Germany
 • Prof. Rudolf Scheidl, Johannes Keppler University, Linz, Austria
 • Prof. Andrzej Sobczyk, Cracow University of Technology, Poland
 • Prof. Jaroslaw Stryczek, Wroclaw University of Technology, Poland
 • Univ.-Prof. Dr.-Ing. Katharina Schmitz, IFAS RWTH Aachen, Germany
 • Prof. Yutaka Tanaka, Hosei University, Tokyo, Japan
 • Prof. Andrea Vacca, Purdue University, West Lafayette, USA
 • Ing. František Veselý, Ph.D., FMV-DESIGN s.r.o. Czech Republic

Organizační výbor

 • Dr. Ing. Radim Olšovský - Chairman
  Doosan Bobcat EMEA s.r.o, Prague, Czech Republic
 • Ing. Bohdan Gajdůšek
  JIHOSTROJ a.s., Velesin, Czech Republic
 • Dr. Ing. Přemysl Malý
  Parker Hannifin, Prague, Czech Republic
 • Ing. František Veselý, Ph.D.
  FMV – DESIGN, Czech Republic
 • Prof. Dr. Ing. Petr Noskievič
  VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
 • Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
  VŠB - Technical University of  Ostrava, Czech Republic
 • Hana Valentová
  Czech Mechanical Engineering Society, Prague
 • Hana Kropíková,
  JASTA Travel Agency, Prague, Czech Republic

Partneři

Kontakt

Registraci účastníků, platby a ubytování zajišťuje:

Kropíková Hana
JASTA Travel Agency
Chudenická 1086/22, 102 00 Praha
Tel. + Fax: +420 267 913 943
E-mail: hkropikova@jasta.cz
http://www.jasta.cz

Odborný program garantuje:

prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Katedra automatizační techniky a řízení, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba,
e-mail: ichp2022@vsb.cz
http://www.352.vsb.cz